DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?  Projekt skierowany jest do podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest przywrócenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

OKRES REALIZACJI projektu: od 01-11-2021 r. do 30-06-2023 r.

OBSZAR: Łódź

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

Wartość projektu: 710 267,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 647 147,00 zł