GRUPA DOCELOWA - obejmie łącznie 100 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), które:

  • są w wieku 11-17 lat,
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • uczą się/zamieszkują na terenie woj Łódzkiego.