START PROJEKTU: 01.11.2021 r.

11-12.2021,09-10.2022

Diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu
pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsca udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

12.2021-06.2022; 10.2022-06.2023

Poradnictwo psychologiczno-rodzinne - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

12.2021-06.2022; 10.2022-06.2023

Zajęcia wyrównujące - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

12.2021-06.2022; 10.2022-06.2023

Zajęcia reedukacyjne - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

01.2022-03.2022; 01.2023-03.2023

Profilaktyka uzależnień - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

12.2021-06.2022; 10.2022-06.2023

Trening umiejętności społecznych.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź (harmonogram)

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź (harmonogram)

01.2022-06.2022; 01.2023-06.2023

Indywidualne poradnictwo zawodowe - wsparcie realizowane w dni i godziny dostosowane do harmonogramu pracy MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź 

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź

02.2022-04.2022; 01.2023-06.2023

Kursy/szkolenia zawodowe.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 2: ul. Spadkowa 11 91-232 Łódź (harmonogram)

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź (harmonogram)

05.2022-06.2022; 05.2023-06.2023

Warsztaty przygotowania zawodowego.
Miejsce udzielania wsparcia:

MOS 4: ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź (harmonogram)