Zakres projektu obejmuje następujące wsparcie dla uczestników, realizowane w okresie od 11-2021 r. do 06-2023 r. :

  1. Diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania.
  2. Poradnictwo psychologiczno-rodzinne.
  3. Indywidualne zajęcia wyrównujące.
  4. Zajęcia reedukacyjne.
  5. Profilaktyka uzależnień.
  6. Trening umiejętności społecznych.
  7. Indywidualne poradnictwo zawodowe
  8. Kursy/szkolenia zawodowe.
  9. Warsztaty przygotowania zawodowego.